Demens/minnessjuksköterska

 

Det kan hända dig själv eller någon närstående:

 • Att minnet sviker
 • Att det blir svårigheter att utföra praktiska vardagsaktiviteter
 • Att det blir svårigheter att fatta beslut och ta sig för saker
 • Att inte hitta i sin omgivning som förr
 • Att tappa intresset för sådant som tidigare varit roligt
 • Att humöret förändras
 • Att få svårigheter i sociala sammanhang

Att minnet sviker kan vara tecken på demenssjukdom men också ha andra orsaker.

Närhälsan gör en utredning och i utredningen ingår;

 • läkarbesök
 • hembesök av sjuksköterska och/eller arbetsterapeut
 • blodprovstagning
 • minnestestning
 • anhörig/närstående samtal

Kontakta i första hand (din eller din anhöriges) läkare på vårdcentralen för att påbörja utredning.


Du är också välkommen att ringa demens/minnessjuksköterskan på vårdcentralen om du eller din anhörige/närstående önskar råd, stöd eller har frågor kring utredningen med mera.


Demens/minnessjuksköterskan
0515-878 14