Vaccinationsinformation

Fästingsäsong – behöver du TBE-vaccination?

Välkommen till oss för vaccination mot fästingburen hjärnhinneinflammation

TBE är en virusorsakad hjärn- och hjärnhinneinflammation som överförs till människa via bett av den vanliga fästingen. Mot TBE finns ingen behandling, men sjukdomen kan förebyggas genom vaccination, som du kan få på din vårdcentral.

En annan fästingöverförd sjukdom är borrelia, som också kan ge symtom från hjärna och hjärnhinnor. Till skillnad från TBE orsakas denna av en bakterie och kan behandlas med antibiotika. Något vaccin mot borrelia finns inte.

TBE- vaccination rekommenderas till
• Fast boende och sommarboende i områden med smittrisk
• Personer som vistas i skog och mark i områden med smittrisk
• Resenärer som skall vistas i skog och mark på Åland, i Baltikum eller i särskilda riskområden i Central- 
  och  Östeuropa
 

Vaccination
En fullständig grundvaccination omfattar normalt tre injektioner. De två första ges med 1-3 månaders intervall, lämpligen så att åtminstone andra dosen hinner ges senast i mars-april före fästingsäsongen. Dessa två vaccinationer ger ett hyggligt skydd som dock bara varar en säsong, varför en tredje dos behövs för att förlänga och förbättra skyddet. Denna ges lämpligen inför nästföljande vår. Skyddet kvarstår sedan i minst tre år

Klicka på länken för mer information om TBE:
Fakta och råd om TBE Reseråd

Hos Reserådet finns information om vilka vaccinationer du kan behöva när du ska ut och resa. Rekommendationerna utgår från hur länge och hur du avser att vistas på resmålet. Där finner du också hälsoråd för olika regioner med information om hur du kan minska risker under resan på annat sätt än genom vaccination.

Viktigt är att du ser över ditt grundskydd (vaccination mot polio, difteri och stelkramp). Detta gäller både för utlandsresa och vistelse i Sverige.

Välkommen att kontakta oss angående vaccinationer
0515- 878 60, 878 80

Vaccinationskostnader

Havrix-Hepatit A

290:- /dos x 2 (vuxna)
290:- /dos x 2 (barn)

Engerix-Hepatit B

240:- /dos x 3 (vuxen)
220:- /dos x 3 (barn)

Twinrix-Hepatit A+B

440:- /dos x 3 (vuxen)
360:- /dos x 3 (barn)

Ett  bra alternativ till Twinrix för barn upp till 15 år är Ambirix som har endast 2 stick istället för 3.

Ambirix barn 1-15 år-Hepatit A+B

440:- /dos x 2 (barn)