Våra mottagningar

Astma/KOL mottagning

Information, undervisning och kontroller av din astma/KOL.

På mottagningen mäts din lungfunktion med en spirometer och vi ger dig den information du behöver för att leva så bra som möjligt med din sjukdom. Vi stöttar dig om du beslutat dig för att sluta röka.

Vi har tidsbokade besök. När vi kallar dig får du instruktioner i brevet hur du ska göra med eventuella mediciner före besöket.

Har du rökt i mer än 20 år, har hosta och önskar undersöka lungfunktionen så är du välkommen att kontakta oss.

Vi arbetar tillsammans med arbetsterapeut och sjukgymnast.

Diabetesmottagningen

På diabetesmottagningen arbetar distriktssjuksköterska/diabetessköterska Kerstin och mottagningen är öppen alla vardagar.

Hos oss får personer med diabetes råd och stöd med följande:

  • Kost
  • Motion
  • Vid behov utprovning och instruktioner av blodsockermätare
  • Medicinjustering
  • Insulinrådgivning/justering
  • Provtagning
  • Få förståelse för och kunna hantera sin sjukdom
  • Vi erbjuder tre dagars diabeteskurs i gruppverksamhet

Till diabetesmottagningen kommer man på läkarremiss.