Delta i föräldragrupper

Målet med vår gruppverksamhet är att Ni som föräldrar, genom ökad kunskap, ska bli stärkta och trygga i föräldrarollen. Ni får även möjlighet att skapa kontakt och utbyta erfarenheter med andra föräldrar. Föräldragruppen leds av oss BVC-sjuksköterskor.

Tänk på att den förälder som arbetar kan  ta ut föräldraledighet enstaka timmar för att vara med på föräldragruppstillfället!

Ni erbjuds flera grupptillfällen, med start när barnet är omkring 3 månader:

  • Första tiden - omställning, rutiner, sömn
  • När små barn skall lära sig äta - kostintroduktion
  • Barn i bil - NTF
  • Barn är nyfikna - barnsäkerhet i hemmet

Varje grupptillfälle varar ca 1 timme. Efteråt finns möjlighet att stanna kvar en stund för att umgås. Kaffebryggare finns om gruppen vill ordna fika.