Lär dig hjärt-lungräddning för barn

Hjärtproblem förknippas ofta med äldre människor. Men varje dag inträffar det olyckor eller olyckstillbud där barn är inblandade och där ett snabbt ingripande från en vuxen kan rädda deras liv.

Vi har nu möjlighet att erbjuda er utbildning i barn- HLR enligt HLR-rådets riktlinjer som ger er nödvändiga kunskaper i hur ni ska agera i en akut situation.

Kursen omfattar 3 timmars teori och praktisk träning med HLR-docka (baby och junior).  Pris; 200 kr/person.

Mer information om kursen och anmälan finns i pärmen om barn-HLR på Barnavårdscentralen.