Vi som arbetar på barnavårdscentralen

Ann Lundsten, Distriktssköterska
Karin Havenstigh, Distriktssköterska
Jeanette Dahlberg, Distriktssköterska
Maria Lindgren, Barnsjuksköterska
Veronica Ostovic, Barnsjuksköterska
Pia Kihlberg, Barnsjuksköterska
Barnläkare & Distriktläkare