Föräldragrupper

Målet med vår gruppverksamhet är att som förälder bli stärkt i föräldrarollen och att genom ökade kunskaper om barns behov och utveckling kunna känna trygghet i föräldraskapet. Föräldragruppen leds av en av oss BVC-sjuksköterskor, i grupperna ges möjlighet att skapa kontakt mellan föräldrar och utbyta erfarenheter.

Tänk på att den förälder som arbetar har möjlighet att ta ut föräldraledighet enstaka timmar för att vara med på föräldragrupp!

Vi erbjuder tre grupptillfällen med start när barnen är runt 2 månader:

  1. Första tiden - omställning, barns signaler
  2. Prova-på-babymassage Rutiner, sömn, lek och stimulans
  3. Prova-på-babymassage (forts) Bra mat för spädbarn

Varje grupptillfälle varar ca 1 timme, därefter finns möjlighet att stanna kvar en stund. Hos oss är givetvis barnen i centrum och det finns möjlighet att mata och byta på barnen i nära anslutning till grupprummen.

Anmälan till föräldragrupp görs i Föräldragruppspärmen, som finns i väntrummet på barnavårdscentralen.


Håll ögonen öppna efter riktade föreläsningar - annonseras via hemsidan under nyheter och på anslagstavlan i väntrummet på BVC