Vaccinationer utöver basprogrammet

Tänk på att se över ditt barns vaccinationsskydd om ni ska ut och resa, gäller samtliga länder!

 

Vaccination Hepatit B

Alla barn som bor i Västra Götaland och som startar grundvaccination 1 augusti 2015 eller senare erbjuds kostnadsfri vaccination mot Hepatit B på barnavårdscentralen i samband med ordinarie vaccination vid 3,5,12 månader. Vaccinet ges i samma spruta som stelkramp, difteri, kikhosta, polio och Hib. Inga ytterligare stick krävs för att ge barnet skydd mot Hepatit B.

Vaccin mot rotavirus

Rotarix är ett effektivt och säkert vaccin mot svår magsjuka förorsakad av rotavirus. Kan ges till barn mellan 6 och 24 veckor. Viktigt att ni meddelar er bvc-sköterska, senast på första läkarbesöket om ni är intresserade.

Broschyr om rotavirus