Vi som arbetar här

Lena Rosslin, teamledare, barnsjuksköterska

Cecilia Einald, barnsjuksköterska

Anna Moberg, distriktssköterska

Efwa Olsson, barnsjuksköterska

Louise Pousette, barnsjuksköterska

Lotta Wahlberg, barnsjuksköterska

Bella Forotan, receptionist

 


 

Angelica Hedlander, receptionist (föräldraledig)

Sofia Hein, barnsjuksköterska (tjänstledig)