Vi som arbetar här

Vi är sex barnsjuksköterskor, distriktssköterskor samt en barnsköterska

Cecilia Sandin Hansson

Marjut Eriksson (föräldraledig)

Madelene Gullvén

Helena Bergström

Carina Myrdhén

Charlotte Linbacker

Solveig Jörnestand

Monica Elmestam


Läkare

För kontakt med läkare kontakta barnsjuksköterska eller distriktssköterska.

Anders Gustavsson

Anne Frykman

Saideh Farspour

Arua Berndtsson


Föräldrarådgivare

Leena Arnsand
Tel. 031-747 92 35