Vi som arbetar här

Barnmorskor

Birgitta Sihlbom
Eva Franzén
Emma Karlsson
Helèn Andersson
Katarina Askerdal
Lisa Lilja
Josefin Rosengren
Linda Burefors
Linda Tillander

Undersköterska

Catharina Johansson

Reception

Isabell Forotan

Läkare

Carina Iloson

Psykolog

Marie-Louise Holm  tel.  031-747 89 93

Dietist

Karin Haby, leg. dietist
Alice Lunardelli, leg dietist