Vi som arbetar här

Barnmorskor

Eva Fredriksson
Marie Andersson
Annika Piros
Eva Roggentin
Therese Andersson
Sonja Hägg
Siv Andersson
Ann-Marie Thulin
Madeleine Axbom
Kristina Bengtsson

Undersköterska

Lise-Lott Hansson

Läkare

Svante Kjellberg

Psykolog

Anna Birbrajer

Socionom

Frida Thorén

Dietist

Karin Haby, leg. dietist Mödrahälsovården Göteborg