Vi som arbetar på vårdcentralen

Distriktsläkare

Specialister i allmänmedicin
Idle Mayle
Kerstin Rödström
Sanja Subasic
Olof Thoreson

Kontakt via sjuksköterska tel: 031 - 747 90 00


ST-läkare 

Barbora Kuchynková
Per Olausson
Daniel Bullarbo
Albin Eriksson

Kontakt via sjuksköterska tel: 031 - 747 90 00


Distriktssköterskor

Tel: 031 - 747 90 00
Telefontid: måndag-fredag 08.00-16.45


Psykolog

Glenn Månsson, leg psykolog