Här kan du läsa mer om våra mottagningar


Provtagningarlaboratorium

Vårt laboratorium har öppet 08:15 - 11:00 för dig som ska lämna ett prov.


Sjuksköterska/distriktssköterska

Distriktssköterskan har drop-in mottagning mellan kl: 10.00 - 11.00. Endast bokade tider på eftermiddagen.

Kurator

Raija Timmerbacka
Tel: 031- 747 92 03

Mobil demens- och äldresköterska

Christina Hultqvist