Neurovårdteam

Neurologisk sjukdom/skada innebär ofta en lång period av återhämtning. Vi finns tillgängliga när du kommit hem från sjukhuset och är i behov av fortsatt rehabilitering. Besöken sker på mottagning eller efter bedömning av teamet i hemmet. Tillsammans lägger vi upp en individuell rehabiliteringsplan med dina mål. En viktig del av din rehabilitering är den egenträning som du utför själv.

Vem kan söka till oss

Boende inom Göteborgs kommun.​

Vilka är vi

Vi som arbetar i neurovårdteamet är arbetsterapeuter, logoped och fysioterapeuter/ sjukgymnaster med stor erfarenhet och fördjupad utbildning inom neurologiska sjukdomar.

Till oss behövs ingen remiss

Många kommer till oss via överrapportering från rehabiliteringspersonal på sjukhuset eller från vårdcentralen. Du eller någon närstående kan kontakta oss direkt om du har behov av minst två personer/yrkeskategorier i teamet.