Dietistinformation

Mjölkallergiskolan

Föräldrar och anhöriga till barn som har sin läkarkontakt på någon av Göteborgs barn och ungdomsmedicinska mottagningar eller BVC och som rekommenderats äta mjölkfri kost är välkomna på Mjölkallergiskola. Information ges i grupp och tar bla upp vad mjölkfri kost innebär, hur man läser en ingrediensförteckning, vilka näringsämnen som man kan behöva tänka extra på och vilka mjölkfria produkter som man kan använda istället. Ni träffar också andra föräldrar och kan utbyta erfarenheter och vi delger varandra tips. 

Mjölkallergiskolan hålls av leg. dietist alla måndagar i dietistköket på Närhälsan Kungshöjd Barn och Ungdomsmedicinsk mottagning. OBS! INGEN MJÖLKALLERGISKOLA v. 28-30. För tider och adress se bilaga.

Informationssida om mjölkallergiskolan  

Till barn och Ungdomar som är ordinerade glutenfri eller spannmålsfri kost

Förskrivning av SÄRNÄR produkter (Livsmedels för Särskilda Näringsändamål)görs av dietist. Första förskrivningen sker vid individuellt besök hos dietist. Förnyelse sker vid behov en gång per år.

Vänligen hör av er i god tid vid behov av förskrivning av produkter.

Telefontid för förnyelse av SÄRNÄR:

Torsdagar och Fredagar 11:00-12:00

OBS! Under vecka 26-30 har vi ej möjlighet att hjälpa till med förskrivning så vänligen hör av er i god tid.​

Dietist

Malin Rasmussen

Telefon: 031- 345 00 54, 031-345 00 30