Vi som arbetar här är

Barnmorskor

Ewa Skorupska
Mariana Hansen
Anna Falk
Jennie Holmberg

Läkare

Agneta Andersson Ellström

Undersköterska

Carola Söderlund

Dietist

Karin Haby, leg. dietist Mödrahälsovården Göteborg