Vi som arbetar här

Vi som arbetar här är

Barnmorskor
Marita Fjellman
Kajsa Erlandsson
Lina Murby
Christina Rosemar
Caroline Klang
Helena Olsson
Elisabeth Tivendale

Läkare
Lene Chidekel

Socionom/Kurator
Anna Henning
Tel: 031-747 95 77

MVC/BVC Psykolog
Birgitta Gezevati

Dietist
Karin Haby, leg. dietist Mödrahälsovården Göteborg