Vi som arbetar här är

Barnmorskor

Maria Hilmersson
Marie Maule
Ulla Lönnbring Casparson
Eva Edvardsson
Maria Ahl

Läkare

Björn Andersch

Dietist

Karin Haby, leg. dietist Mödrahälsovården Göteborg