Vi som arbetar här

Barnmorskor

Pia Aasma
Susan Gustavsson
Barbro Karlsson

Läkare

Margareta Goop

Dietist

Karin Haby, leg. dietist Mödrahälsovården Göteborg


Vi samarbetar med

Familjejestödjarna på Familjecentralen Tuve
Tel: 031- 366 82 81

Närhälsan Tuve barnavårdscentral

Öppen Förskola.