Vi som arbetar på vårdcentralen

Distriktsläkare

Specialister i allmänmedicin
Thomas Pellnor
Karl-Magnus Uhlebäck

ST-läkare
Andreas Lind Carlsten
Mustafa Jawad
Lisa Hedman
Anna Lindahl Axman

Distriktssköterskor

Åsa Gustafsson
Carina Ammon

Psykolog

Carl Nilsson

Sjuksköterskor

Carolina Brantebäck
Paula Höglund
Annika Nilsson
Anna Olausson

Undersköterska

Carina Nyström

Medicinska sekreterare

Juliette Gustafsson
Susanna Larsson
Alexandra Reinert