Provtagning hos oss

Information extern provtagning

Ifall du skall ta prover här på laboratoriet som är ordinerade från sjukhus eller andra vårdinrättningar rekommenderar vi att du kommer
 
Kl 8.00 - 9.00 måndag till fredag
Kl 12.30 - 15.30 måndag till torsdag
Kl 12.30 - 13.30 fredag