Vi som arbetar på vårdcentralen

Distriktsläkare

Specialister i allmänmedicin
Barbara Markowska
Eva Nyblom
Christina Malm
Cirous Mohsenvand
Katrin Ingeström
Barbro Rothelius

Leg-läkare
Lana Bublik

ST-läkare
Cajsa Björndell
Hanna Lernbrink
Christina Callmer (för närvarande ej i tjänst)
Laurie Hartung (för närvarande ej i tjänst)

Barnläkare
Margareta Belfrage

Distriktssköterska

Specialmottagningar

Diabetesmottagning
Ann Christenson, diabetessjuksköterska
Catarina Bäck -Edberg,diabetessjuksköterska

Astma- och KOL-mottagning, tobaksavvänjare
Ulla-Lena Petersson, distriktssköterska 
Elena Engel, sjuksköterska

Inkontinensmottagning
Chatarina Bäck-Edberg, distriktssköterska

Livsstilsmottagning
Om du har frågor om din livsstil eller hälsa är du välkommen att kontakta oss.
Hälsoundersökningar! 

Mobil distriktssköterska (hembesök)
Ulla-Lena Petersson


Psykolog

Lena Dannefjord
Tel: 031-747 95 62

Margareta Kjersel
031-747 95 64


Sjukgymnast

Patrik Numanovic
Tel: 031-747 95 94

Psykolog Mödra- och barnhälsovården

Anna Henning, Socionom/kurator
Tel: 031-747 95 77

Stefan persson, psykolog
Tel: 031-747 97 82.
Närhälsan Mödra- barnhälsovården - Göteborg