Besök hos sjukgymnast

Vi samarbetar med Närhälsan Eriksberg rehabmottagning. Det innebär att du kan träffa en fysioterapeut/sjukgymnast på vårdcentralen för ett första besök. Måndag-fredag.
Boka via vårdcentralens tidsbokning.

 Läs mer på Närhälsan Eriksberg rehabmottagning