Kontakta oss

Telefonnummer
031 - 7479940
Telefontid
Måndag 08:00-17:00
Tisdag 08:00-16:00
Onsdag 08:00-17:00
Torsdag 08:00-16:00
Fredag 09:30-15:00
Postadress
Närhälsan Backa rehabmottagning
Rimmaregatan 1 c
422 55 Hisings Backa

Besök oss

Öppettider
Måndag 07:45-18:00
Tisdag 07:45-16:00
Onsdag 07:45-18:00
Torsdag 07:45-16:00
Fredag 09:00-15:00
Besöksadress
Rimmaregatan 1 c
422 55 Hisings Backa

Enhetschef

Agneta Adolfsson
Telefon: 031 - 747 99 50
Mobil: 070 - 774 30 18
 

Områdeschef

Cecilia Pehrsson
Mobil: 070 -733 01 70
 

Synpunkter

Välkommen med dina synpunkter. För medicinska frågor, av- eller ombokningar var god ring eller kontakta oss genom att logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster

E-post

Verksamheten på Backa rehabmottagning

Akupunkturbehandling

Vid speciella smärttillstånd erbjuds behandling med akupunktur. Behandlingen varar ca 30 minuter och under tiden stimuleras nålarna manuellt eller elektriskt. Behandlingen upprepas ett par gånger under en period för bästa smärtlindring.

Balansgrupp

I denna grupp blandar vi stationsträning med övningar i sittande, stående och gående och är inriktad på balans och koordination. Gruppen omfattar 4 tillfällen en gång i veckan, en timma per tillfälle. Målsättningen är att deltagarna ska förbättra sin balans i sittande och stående aktiviteter. Gruppen syftar även till att förebygga fall och minska rörelserädsla.

Bassängträning

Rehabilitering i varmbassäng kan användas som ett sätt att förbättra styrka, kondition och rörlighet. Det varma vattnet upplevs ofta som behagligt vid värk. Träningen sker efter individuellt träningsprogram eller tillsammans i grupp. Behandlingen sker på Lundbybadet.

Bostadsanpassning

Ibland behövs anpassning av bostaden för att man ska kunna fungera i vardagen trots hjälpmedelsbehov. Då kan du ansöka om bidrag för åtgärden. Vår personal ger förslag på åtgärder. Kommunens Fastighetskontor handlägger ansökan och beslutar om utbetalning av bostadsanpassningsbidrag.

Fysisk Aktivitet på Recept: FaR

Du som är i medicinskt behov av handledning för att komma igång med fysisk aktivitet kan få ett recept på fysisk aktivitet. När du har fått ett recept kan du vända dig till FaR-verksamheten i området där du bor. På Hisingen finns FaR-samordnare på Lundbybadets motions- och friskvårdscentrum.

Graviditetsrelaterade besvär

Gravida med rygg-, bäckenbesvär och/eller carpaltunnelbesvär erbjuds individuell bedömning och rådgivning med syfte att få kunskap om hur man kan påverka sina besvär i positiv riktning. Vi ger råd om hållning, viloställningar samt lämplig träning under graviditeten. Om bedömning och behandling.
Syftet är att få kunskap i hur man kan påverka sina besvär i positiv riktning. Vi ger råd om hållning, viloställningar samt lämplig träning under graviditeten. Om behov finns provas ett SI-ledsbälte, handortos eller andra hjälpmedel ut.

Gymträning

Ordineras till dig som behöver förbättra styrka och uthållighet vid skada, smärta eller rehabilitering efter operation och som inte är träningsvan själv. Träningen sker på mottagningen eller på gymmet på Lundbybadet.

Handrehabilitering

Du som har ont i handen eller svårt att använda händerna kan få hjälp hos oss. Behandlingen består av råd om ergonomi, träning och information om/utprovning av hjälpmedel anpassat för dig. Du kan vid behov erbjudas värmebehandling med paraffinbad åtföljt av ett styrke- och rörelseprogram. Vid behov provas en ortos ut.

Hemträning

Du som har kapacitet att själv träna hemma får ofta med dig övningar att göra på egen hand. Genom att göra övningarna varje dag får du bäst resultat.

Hjälpmedelsförskrivning

Hjälpmedel förskrivs till personer med aktivitets- och funktionshinder. Syftet är att kompensera förlorad funktion samt att öka aktivitetsförmågan eller säkerheten vid t.ex. förflyttningar. Du bokar tid hos oss för en bedömning, vid behov ordineras hjälpmedel.

Drop-In för hjälpmedel

Du som har behov av enklare, enstaka hjälpmedel t ex rollator, krycka, toalettförhöjning, förhöjningsdyna är välkommen på vår drop-in mottagning för en första bedömning.
Drop-In tider för utprovning av hjälpmedel: Onsdagar klockan 13:00 - 14:00 eller torsdagar 9.30-10.30

Hälsodisken

Erbjuder en möjlighet för dig som vill ta större eget ansvar för ditt liv och din hälsa. Genom Hälsodisken kan du delta i olika grupper såsom Värkstaden, Stresskola, Sömnskola, Änkegrupper, Mindfulness och Yoga. Du kan också kontakta Hälsodisken för enskilda vägledningssamtal som rör din hälsa.

Individuell behandling

Din behandling skräddarsys för att passa dig. Vi arbetar efter målformuleringar och använder dessa för att utvärdera behandlingseffekten tillsammans med dig. En målformulering kan vara att lättare kunna utföra en aktivitet som är svår att göra i dagsläget.

Inkontinensbehandling

Personer med inkontinensbesvär erbjuds behandling bestående av information om bäckenbottenmuskulaturens anatomi, fysiologi samt muskulaturens funktion vid de olika besvären. Efter bedömning läggs ett individuellt anpassat program upp. Träningen syftar till att förbättra funktionen i bäckenbottens muskulatur så att besvären lindras.

KOL-skola

På Hisingen har vi informationsträffar som vänder sig till dig med Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) samt närstående till personer med KOL. Du träffar läkare, sjuksköterska, sjukgymnast, dietist, arbetsterapeut samt representant från Hjärt- och Lungsjukas Risksförbund. Detta sker vid fyra tillfällen.

MDT och McKenzie-behandling

Vår personal är utbildad i MDT/McKenziemetoden, vilket är en undersöknings- och behandlingsmetod för besvär i bl.a. rygg och nacke.

Medicinsk Yoga

Medicinsk yoga är en mjuk, meditativ form av yoga där andnings-, kroppsövningar och meditation blandas i syfte att skapa större mental närvaro, stabilitet, lugn och harmoni. Yogaformen kan anpassas för de flesta fysiska och psykiska besvär och kan utföras såväl sängliggande, sittande på stol eller traditionellt på golv. Vi arbetar i grupp vid 6 tillfällen där varje tillfälle pågår ca 1 timma.

Ortosutprovning

Patienter med kronisk ledsjukdom, diabetes, kärlsjukdom, neurologisk sjukdom, seninflammation, fraktur och posttraumatiska tillstånd får lämplig arm/handortos utprovad och ordinerad av arbetsterapeut. Ortosen används vid stabilisering av leder och som smärtlindring. Patienter med andra medicinska besvär får information om inköpsställen av ortos.

QiGong i varmvattenbassäng

QiGong är en lugn och långsam träningsform som har visat sig ha dämpande effekt på bl a stressrelaterade symtom. Det är en lämplig träningsform för dig som inte är eller kan vara så fysiskt aktiv. Träningen sker i varmvattenbassäng och i grupp efter bedömning hos sjukgymnast.

TENS-behandling

TENS används framför allt i smärtlindrande syfte, som en del i behandling för att uppnå en förbättrad funktionsnivå. Vid behandling placeras elektroder på huden och kopplas till en TENS-stimulator som sänder ut impulser. Behandlingen kan ge bra resultat vid både akut och långvarig smärta. Smärtlindringen är oftast som mest effektiv under själva stimuleringen, men effekten kan hålla i sig efter det att programmet avslutats.

uiqt|wBiovm|i5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{miovm|i5ilwtn{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBkmkqtqi5xmpz{{wvH%vozmoqwv5{mkmkqtqi5xmpz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBvizpit{iv5zmpijuw||5jiksiH%vozmoqwv5{mvizpit{iv5zmpijuw||5jiksiH%vozmoqwv5{m