KOL-skola på Hisingen

KOL-skolan består av fyra gruppträffar där du får möjlighet att träffa andra i samma situation samtidigt som du får information kring sjukdomen av vårdpersonal.

- Sjuksköterskan går igenom lungans anatomi, informerar om läkemedel och hur man bäst använder dem.

- Sjukgymnasten går praktiskt igenom andningsteknik och rörlighetsövningar. 

- Läkaren informerar om KOL-sjukdomen och vilka mediciner som finns att tillgå.

- En person med KOL berättar tillsammans med en representant från Fysisk aktivitet på Recept (FaR®) om fysisk aktivitet på recept.

- Dietisten informerar om kostens betydelse i behandlingen av KOL.

- Arbetsterapeuten informerar om energibesparande arbetsmetoder och hjälpmedel.

- En representant från Hälsodisken berättar om hur tankar, känslor och handlingar hänger ihop.

- En företrädare för Hjärt- och Lungsjukas förening informerar om föreningens utbud. 

”Erfarenhet visar att den som skaffar sig kunskap om KOL och förändrar sin livsstil förbättrar sin livskvalitet avsevärt!”

 

Vem kan delta i KOL-skolan?

  • Du som har din vårdcentral på Hisingen
  •  

  • Har KOL och utfört ett lungfunktionstest (spirometri) 
  •  

  • Även anhöriga är välkomna!
  •  

    För att anmäla dig till KOL skolan kontakta KOL sköterskan på din vårdcentral eller anmäl dig via talongen i KOL broschyren som finns på samtliga Närhälsans vårdcentraler på Hisingen eller på någon av Närhälsans rehabmottagningar på Hisingen.