Neurovårdteam

Vad kan vi hjälpa till med

Neurologisk sjukdom/skada innebär ofta en lång period av återhämtning. Vi finns tillgängliga när du kommit hem från sjukhuset och är i behov av fortsatt rehabilitering. Tillsammans lägger vi upp en individuell rehabiliteringsplan med dina mål.

Rehabilitering kan ske individuellt eller i grupp. En viktig del av din rehabilitering är den egenträning som du utför själv.

Vem kan söka till oss

Du som bor i Göteborg och Öckerö kommun och har drabbats av neurologisk sjukdom/skada.

Vilka är vi

Vi som arbetar i neurovårdteamet är arbetsterapeuter, logoped och sjukgymnaster/fysioterapeuter med stor erfarenhet av neurologiska sjukdomar.

Till oss behövs ingen remiss

Många kommer till oss via överrapportering från rehabiliteringspersonal på sjukhuset eller från vårdcentralen. Du eller någon närstående kan också kontakta oss direkt.