Föräldragrupper

Målet med vår gruppverksamhet är att som förälder bli stärkt i föräldrarollen och att genom ökade kunskaper om barns behov och utveckling kunna känna trygghet i föräldraskapet. Föräldragruppen leds av en av oss BVC-sjuksköterskor, i grupperna ges möjlighet att skapa kontakt mellan föräldrar och utbyta erfarenheter.

  1. Introduktion - den första tiden
  2. När små barn blir sjuka
  3. Råd om mat
  4. Samtal om parrelationen
  5. Information från biblioteket
  6. Barnsäkerhet

Varje grupptillfälle varar ca 1 timme, därefter finns möjlighet att stanna kvar en stund. Hos oss är givetvis barnen i centrum och det finns möjlighet att mata och byta på barnen i nära anslutning till grupprummen.