Föräldrautbildningar

Hälsa och livsstil

Under graviditet och hos barnfamiljer.
Informationsträff med barnmorska och sjukgymnast.

Klockan 17,30 den 24/1, 21/3 eller 16/5.

Första tiden med spädbarn

Barnmorska och sköterska från barnavårdscentralen informerar om amningsstarten, den första tiden med det nyfödda barnet samt svarar på frågor.

Klockan 17,30 den 26/1, 6/2, 23/2, 27/3 eller 24/4.

Förlossning och smärtlindring

Barnmorska informerar om förlossningsförloppet och går igenom olika metoder för smärtlindring.

Klockan 17,30 den 23/1, 20/2, 13/3, 10/4 eller 4/5.

Avslappning och andning

Barnmorska informerar och går igenom praktiska övningar för avslappning och andning inför förlossningen.

Klockan 17,30 den 16/1, 9/2, 16/2, 7/3, 3/4 eller 11/5.

Att bli förälder

Psykolog och kurator informerar om barnets behov och förmågor den första tiden, samt hur parrelationen kan förändras när man fått barn.

Klockan 17,30 den 2/2, 9/3, 20/4 eller 1/6.

Anmäl dig till din barnmorska, i receptionen eller ring oss på 031-747 96 50.

Välkomna!