Vi som arbetar här är

Barnmorskor

Sara Stenberg
Fariba Shakeri
Linda Asp
Sofia Jansson
Mulenga Mellbin

Läkare

Anna Glantz

Psykolog

tel:  0700-852814.

Socionom

Ann Lindsgård
Telefon: 031-3654062

Dietist

Karin Haby, leg. dietist Mödrahälsovården Göteborg