Vi som arbetar här

Distriktsläkare

Peter Bandrup, specialist i barn- och allmänmedicin
Katia McEwen, specialist i allmänmedicin
Atefa Zarin, specialist i allmänmedicin
Petra Vatau, specialist i geriatrik

ST-läkare

Silva Altounian
Shahryar Shalchi

Läkare

Dildar Abdulkarim
Mahamed Ahmed
Kang Feng

Distriktssköterskor

Telefon 031-7479601
Telefontid mån-fred 13.00-14.00

Marie Andersson
Hanna Rundqvist
Mojgan Raeisirad
Malin Pålsson


Diabetessköterskor

Telefontid tisdag-torsdag 13.00-14.00 tel 031-74709602

Birgitta Wahlström
Käthe kentz
Mojgan Raeisirad

Astma /KOL sköterska

Eva Thimgren-Foss