Distriktssköterska

Vi arbetar för att hjälpa dig på bästa sätt vid olika sjukdomar samt om du har frågor som rör din hälsa. Här kan du få sjukvårdande behandling och rådgivning när det gäller till exempel:

- Sår och hudåkommor
- Blodtryckskontroller
- Infektioner
- Injektion/vaccination
- Inkontinensbesvär/urinläckage, katetervård
- Livsstilsamtal om kost/fysisk aktivitet/alkohol/tobak

För tidsbokning till distriktssköterska, rådgivning och förnyelse av diabetes- eller inkontinenshjälpmedel tel. 031-345 06 51 mån-fre kl. 08.00-16.30.