Här arbetar vi

Specialistläkare i allmänmedicin, geriatriker, ST-läkare, distriktssköterskor, mottagningssköterskor, psykolog, medicinska sekreterare, äldresköterska och rehabkoordinator.