Grupputbildningar

Diabetesgrupp

För dig som har nydebuterad diabetes eller har haft det i cirka 5 år. För mer information samt för anmälan, kontakta din diabetessköterska på Vårdcentralen 031-747 83 00.

Sömngrupp

 Utbildning i icke farmakologisk behandling mot sömnsvårigheter. Under behandlingen får du hjälp med att minska din stress samt förändra dysfunktionella beteenden som förhindrar god sömn. Behandlingen sker i grupp vid 7 tillfällen (2 tim/tillfälle). Du förväntas pratat i gruppen och dela med dig av dina svårigheter såväl som framgångar, samt genomföra hemuppgifter mellan tillfällena.  Det kostar 50 kr/gång och behandlingen kommer att påbörjas i slutet av februari/början av mars. 

För anmälan, kontakta psykolog Johan Möller på Vårdcentralen tel 031-747 83 51 (telefonsvarare) eller 031-747 83 00. Går även bra att anmäla via e-tjänster.

Rökstopp

Hjälp i grupp att sluta att röka samt få motivation och stöd att hålla sig rökfri. För mer information samt för anmälan, kontakta Astma/KOL sjuksköterska Martina Särman på Vårdcentralen på tel 031-747 83 00.