Verksamheten på Närhälsan Olskroken rehabmottagning

Akupunkturbehandling

Akupunktur är en smärtlindrande behandling med nålar. Nålsticken aktiverar kroppens egen produktion av smärtstillande ämnen och/eller blockerar smärtimpulser till nervsystemet. Nålarna sitter i ca 30-45 minuter. Resultatet av behandlingen märks ibland först efter 6-8 behandlingar.

Artrosskolan

Artrosskolan vänder sig till dig med artros. Du får information om sjukdomen och möjlighet till eget träningsprogram. Med ett förändrat arbetssätt lär du dig hur du kan belasta dina leder rätt så att du enklare klarar av dina dagliga sysslor.

Bostadsanpassning

Med hjälp av bostadsanpassningsbidrag kan du göra anpassningar i bostaden som är nödvändiga för att du ska kunna bo kvar i den. Du som har en funktionsnedsättning eller bor i samma hushåll som en person med funktionsnedsättning kan söka bidraget. En arbetsterapeut gör en bedömning av behovet och skriver utifrån det ett intyg. Göteborgs Stads Fastighetskontor handlägger ärendet och beslutar om bidraget.

Ergonomi

Har du svårt att klara dina vardagssysslor på grund av smärta eller annat kroppsligt hinder kan du få ergonomisk träning och rådgivning. Du lär dig lämplig arbetsteknik och får prova ergonomiskt utformade arbetsredskap som finns att köpa ute i handeln.

Graviditetsrelaterade besvär

Vid rygg- och bäckenbesvär: Sjukgymnasten gör en undersökning för att bedöma om du har en bäckenled och/eller ryggproblematik. Du får information, råd och träningsinstruktioner och vid behov kan sjukgymnasten ordinera ett stödbälte.

Vid karpaltunnelbesvär: Vid karpaltunnelsyndrom uppkommer bland annat stickningar och domningar i händerna. Oftast upplevs besvären som värst på nätterna. Detta är vanligt förekommande vid graviditet på grund av ökad svullnad i kroppen. Grundbehandlingen är ergonomisk rådgivning, ödembehandling, träningsprogram och nattskenor till händerna.

Grön rehabilitering

Vi erbjuder grön rehabilitering i grupp till personer med nedsatt arbetsförmåga och som är i ett psykiskt utmattningstillstånd. Deltagarna ges möjlighet till återhämtning och aktivitet i egen takt genom lättare trädgårdsarbete, promenader, basal kroppskännedom, enkla hantverksarbeten och reflekterande samtal. Härlanda örtagård bedrivs vid Härlanda kyrka och i det närliggande odlingområdet Kristinedal. Rehabiliteringen är tänkt att vara ett första steg inför arbetsrehabilitering/arbetsträning med syfte att öka livskvalitet och hälsa. Läs mer genom att klicka här. Telefon: 0767-74 26 51

Intresseanmälan Härlanda örtagård

Handrehabilitering

Vi har handrehabilitering för artros, artrit, inflammatoriska tillstånd, nervinklämningar, handledsfrakturer och handskador. Du får ett individuellt behandlingsprogram där det kan ingå styrketräning, rörelseträning, ergonomisk rådgivning, utprovning av stödskena, kompressionsbehandling och akupunktur.

Handträningsgruppen

I handträningsgruppen får du värmebehandling med paraffinbad.  Efter behandlingen är det genomgång av ett styrke- och rörelseprogram som du även tränar hemma. Dina praktiska erfarenheter i vardagslivet tas till vara och diskuteras i gruppen. Gruppen träffas vid tio tillfällen, två gånger i veckan.

Hjälpmedel

Hjälpmedel kan få vardagen att fungera bättre för dig som på grund av en funktionsnedsättning har svårt att utföra vardagliga aktiviteter. Arbetsterapeut och/eller sjukgymnast gör en bedömning av ditt hjälpmedelsbehov. 

Hjälpmedel inför operation

Väntar du på operation? Vi provar ut dina hjälpmedel, informerar om hur och varför de skall användas före och efter operation, går igenom ditt träningsprogram innan operation och ger råd om hur du kan underlätta det dagliga livet hemma. Hjälpmedel som har provats ut får du låna med dig hem.

Inkontinensbehandling

Har du ansträngnings-, trängnings- eller blandinkontinens får du behandling bestående av information om bäckenbotten samt träning för att förbättra styrka och uthållighet i den muskulatur som kontrollerar urinblåsan. Du minskar användandet av inkontinensskydd och får en bättre livskvalitet.

Karpaltunnelsyndrom

Vid karpaltunnelsyndrom uppkommer bland annat stickningar och domningar i händerna. Oftast upplevs besvären som värst på nätterna. Grundbehandlingen är ergonomisk rådgivning, ödembehandling, träningsprogram och nattskenor till händerna. 

Kognitiva svårigheter

Kognitiva svårigheter kan bland annat innebära nedsatt minne, svårt att ta in och bearbeta information samt nedsatt uppmärksamhet. Tillsammans med en arbetsterapeut kan du diskutera svårigheterna och få råd och stöd för att underlätta i vardagen.

Kroppsmedvetandeträning (KMT)

KMT riktar sig till dig med spänningsrelaterade problem som stress, ångest och långvarig värkproblematik. KMT ökar medvetenheten om kroppens signaler och du lär dig större avspänning och stabilitet i både vila och rörelse.  KMT ges både individuellt och i grupp.  

Medicinsk träningsterapi (MTT)

Var god se under Träningsgrupp (MTT)

Nack- och ryggbehandling

Har du akuta eller långdragna nack- och ryggbesvär, behöver du minska smärta, förbättra rörlighet, styrka och funktion samt förebygga återfall? Vi erbjuder individuell behandling såsom akupunktur, KMT, McKenziemetoden, MTT, OMT, Redcord, TENS, och behandling med värme eller kyla.

Neurologisk rehabilitering

Har du en neurologisk skada kan du få träning för att förbättra rörlighet, gångfunktion och balans. Under en tidsbegränsad period kan du träna upp en enskild aktivitet, tex matlagning. Vi har också handträning och gör utprovningar av stödskenor (ortos). Tillgång till lift finns.

Ortosutprovning

Var god se under stödskena

Panikångestträning

Har du panikångestattacker och/eller social fobi erbjuder vi träning individuellt eller vid behov i ”minigrupp” på 2-4 personer. Med träning och kunskap kan du sänka din grundspänning och på så sätt minska antalet panikångestattacker. Att kunna hantera och bryta en panikångestattack ger dig större trygghet.

Qi-Gong

Qi-gong är en mycket lugn och långsam träningsform som har visats ha en dämpande effekt på stressrelaterade symtom. Det är en lämplig behandlingsform för dig som inte är så fysiskt aktiv och behöver stresshantering.

Stresshanteringskurs

Kursen vänder sig till dig i arbetsför ålder som har stressrelaterade besvär. Den bygger på mindfullness, en medveten närvaro. Du får prova på olika tekniker som yoga, meditation och kroppsscanning. I kursen ingår även gruppsamtal och hemövningar. Gruppen träffas 8 kurstillfällen.

Stödskena till händerna

Stödskena (ortos) används vid stabilisering av leder för att avlasta och uppnå smärtlindring. Har du kronisk ledsjukdom, diabetes, kärlsjukdom, neurologisk sjukdom, seninflammation, fraktur eller annan skada får du efter utredning lämplig stödskena för hand eller arm utprovad och förskriven.

Träningsgrupp (MTT)

Har du fått ett träningsprogram av oss och har behov av träningsredskap och/eller träningslokal kan du egenträna i vårt gym. Det finns sjukgymnast tillgänglig för frågor och hjälp. Lokalen är öppen ett flertal tillfällen i veckan, en timme/gång. 

Ont?

Nyheter från Närhälsan

1177 Vårdguiden

Enheten ingår i Vårdval Rehab i Västra Götalandsregionen. Det innebär att du som patient själv kan välja vilken rehabiliteringsenhet du vill vända dig till. Läs mer nedan om vilka rehabiliteringsenheter som är valbara.