Läs mer om vår verksamhet och vad vi erbjuder

AKTIV

Personer som är eller riskerar att bli sjukskrivna eller är arbetslösa erbjuds gratis gymträning 2 ggr i veckan under 6 veckor under ledning av sjukgymnast. Syftet är att öka eller återfå sin arbetsförmåga och på sikt ta större ansvar för sin hälsa.

Akupunkturbehandling

Patienter med speciella smärttillstånd erbjuds behandling med akupunktur för smärtlindring. Behandlingen varar ca 30-45 minuter och under tiden stimuleras nålarna manuellt eller elektriskt. Resultatet av behandlingen märks oftast när den upprepats några gånger och ibland först efter 6-8 behandlingar.

Artrosskola

BOA artrosskola riktar sig till personer med artros i hand, knä och/eller höft och syftet är att ge ökad kunskap om artros. Kunskapen ska ge motivation till att själv påverka och lindra besvären.

Artrosskolan är uppdelad på tre teoretiska tillfällen, samt sex veckors träning två gånger i veckan, på mottagningen. Tre individuella besök ingår, ett besök för bedömning av besvären, ett för utprovning av individuellt träningsprogram, samt ett uppföljningsbesök.

Barn- och tonårsrehabilitering

Bedömning/träning av svårigheter med grov- och finmotorik. Grupper för överviktiga barn i samarbete med dietist. Behandling av spänningshuvudvärk, besvär från rörelseapparaten, balansproblem.

Bostadsanpassning

Har man svårt att utföra aktiviteter i sin bostad, trots att man provat hjälpmedel eller kanske ett annat sätt att utföra den aktuella aktiviteten, kan man ansöka hos kommunens fastighetskontor om bostadsanpassning. Utifrån en bedömning av behovet, skriver vi intyg och ger förslag på åtgärder.

Ergonomi

Personer som har svårt att klara sina dagliga aktiviteter på grund av smärta eller annat funktionshinder erbjuds ergonomisk träning och rådgivning. Syftet är att lära ut lämplig arbetsteknik samt vid behov prova ut ergonomiskt utformade arbetsredskap.

Graviditetsrelaterade besvär

Gravida med rygg- och bäckenbesvär erbjuds ett individuellt rehabprogram med medicinsk information, råd och träningsinstruktioner. Vid behov förskrivning av SI-ledsortos.

Gravida med karpaltunnelbesvär erbjuds omhändertagande i ett tidigt skede för att reducera besvär samt förhindra handkirurgiskt ingrepp. Det kan innebära ergonomisk rådgivning, utprovning av ortoser, träningsprogram mm.

Handrehabilitering

Du som har svårt att använda händerna pga värk eller olika sjukdomar och skador (tex artros, artrit, inflammatoriska tillstånd, tendinit, nervpåverkan, frakturer) kan få hjälp hos oss. Det kan gälla ergonomisk rådgivning, ortosutprovning/tillverkning, styrke- och rörelseträning samt vid behov utprovning av tekniska hjälpmedel.

Handträningsgrupp

Erbjuds personer med blandade handdiagnoser. Det innebär värmebehandling med paraffinbad alternativt kylbehandling åtföljt av ett styrke- och rörelseprogram. Gruppen träffas vid 12 tillfällen, två gånger i veckan.

Hemträning

Du som har önskemål/kapacitet att själv träna hemma får ofta med dig övningar att göra på egen hand. Genom att göra övningarna varje dag får du bäst resultat.

Hjälpmedelsförskrivning

Hjälpmedel kan förskrivas till personer med aktivitets- och funktionshinder. Syftet kan vara att åstadkomma ökad självständighet, att minska belastningen på leder eller ge en ökad säkerhet i samband med vissa aktiviteter. Många gånger behövs hjälpmedel inför en operation. På mottagningen görs en bedömning, om det är aktuellt att förskriva hjälpmedel

Idrottsskaderehab

Individuell bedömning och behandling.

Inkontinensbehandling

Personer med inkontinensbesvär erbjuds behandling bestående av information om bäckenbottenmuskulaturens anatomi, fysiologi samt muskulaturens funktion vid de olika besvären. Efter bedömning läggs ett individuellt anpassat program upp. Träningen syftar till att förbättra funktionen i bäckenbottens muskulatur så att besvären lindras.

KOL-skola

Vi går igenom anatomi, fysiologi och energibesparande tekniker. Praktisk övning av vardagsaktiviteter och träning i gymnastiksalen.

Basal Kroppskännedom/Kroppsmedvetandeträning

Riktar sig till personer med spänningsrelaterade problem som stress- och utmattningsreaktioner, samt ångest, nedstämdhet  och långvarig värkproblematik. Med enkla rörelser både i rörelse och vila övas medveten närvaro, ”att vara här och nu”. Syftet är ökad medvetenhet om kroppens rörelsemönster och signaler på obalans, samt att hitta en bättre balans och en större avspänning och stabilitet. BK/KMT ges både individuellt och i grupp.

Medicinsk Yoga

Medicinsk yoga är en form av Kundaliniyoga där man utför mjuka rörelser som anpassas efter utövarens förmåga. Övningarna utförs sittande, antingen på stol eller på golvet, samt liggande.

Lämpligt för personer med stressrelaterade besvär och smärta. Grupp med ca 10 deltagare. Ett syfte med gruppen är att ge kunskap och verktyg att fortsätta med på egen hand.

Nack- och ryggbehandling

Diagnostik och behandling ges till personer med akuta eller långdragna nack- och ryggbesvär i syfte att minska smärta, förbättra rörlighet, styrka och funktion samt förebygga återfall. Exempel på individuell behandling kan vara McKenziemetoden, Medicinsk träningsterapi, akupunktur, TENS, OMI, ortopedisk manuell terapi, värme och kyla.

Neurologisk rehabilitering

Träning utifrån individuella behov i syfte att tex förbättra motorik, rörlighet, gångfunktion och balans. Det kan också syfta till förbättrad förmåga att klara sina dagliga aktiviteter.  Utprovning/tillverkning av ortos samt hjälpmedel kan bli aktuellt.  För personer som drabbats av stroke finns möjlighet att deltaga i en strokegrupp.

Ortosutprovning

Till personer med kronisk ledsjukdom, diabetes, kärlsjukdom, neurologisk sjukdom, seninflammation, fraktur och posttraumatiska tillstånd kan lämplig arm/handortos utprovas/tillverkas och förskrivas. Ortosen används vid stabilisering av leder och som smärtlindring. När det gäller andra medicinska besvär ges information om inköpsställen av ortos.

Rehabilitering efter operation eller skada

Uppföljning av funktionsförmåga och succesiv justering av träningsgprogram efter knä/höftplastik, fraktur, eller liknande.

Smärtskola

För personer med långvarig smärta (mer än 3 månader). Ålder 16 – 65 år. Genom ökad kunskap inom flera områden hoppas vi på att ge dig verktyg att bättre kunna hantera din vardag, och därmed uppnå ökad livskvalitet. Teori varvas med praktiska övningar och hemuppgifter.

Stresshanteringsgrupp

För personer med stressrelaterade besvär som är motiverade till förändringsarbete. Gruppen startar 2 gånger per termin och träffas 7 gånger, samt ett bedömningssamtal före start. Vi arbetar med förändring utifrån ett kognitivt förhållningssätt. Varje grupptillfälle innehåller en del teori/samtal och en praktisk del då man lär sig olika sätt att träna avspänning. Max 10 deltagare per grupp.   

TENS

Transkutan Elektrisk Nervstimulering används framförallt i smärtlindrande syfte, som en del i behandling för att uppnå en förbättrad funktionsnivå.

 

Ont?

Nyheter från Närhälsan

1177 Vårdguiden

Enheten ingår i Vårdval Rehab i Västra Götalandsregionen. Det innebär att du som patient själv kan välja vilken rehabiliteringsenhet du vill vända dig till. Läs mer nedan om vilka rehabiliteringsenheter som är valbara.