Vi som arbetar här

Barnmorskor

Kajsa Sandberg
Marie Henricson

Läkare

Lars-Åke Mattsson

Kurator

Karin Matsson Tel: 031-366 23 92
Helen Gollungberg Tel: 031-366 23 93