Vaccinationer

Vi har ett grundutbud av vaccinationer.

Vi har vaccinationer för;

Säsongsinfluensa
Pneumokocker
TBE-vaccination
Hepatit A
Hepatit B
Påfyllnad difteri, tetanus, och kikhosta
Turistdiarré
HPV-vaccin