Hembesöksenheten 65+

I hembesöksenheten arbetar läkare, distriktssköterskor och undersköterskor.

Hos oss erbjuds patienter som har svårigheter att ta sig till vårdcentralen hembesök. Det kan vara uppföljning efter sjukhusvistelse, demensutredningar, årskontroller, såromläggningar, influensavaccinering, provtagningar m.m.  

Telefontid direkt med hembesöksenheten:

031-3460717

Telefontider:
Måndag 13:00-13:30
Onsdag 15:30-16:00
Fredag   09:00-10:00

Övriga tider ring Frölunda vårdcentrals växel: 031-3460700