Mottagningar

Specialistsjuksköterskemottagningar

Astma- och KOL
Gunilla Nilsson
Carina Larsson
Angelique Fagerkrantz

Diabetes
Eva Andersson
Linda Olsson
Anna Folino

Inkontinens
Eva Andersson

Tobaksavvänjning
Gunilla Nilsson  

Äldresjuksköterska
Ann-Sofie Bancks
Jennie Zetréus

Psykolog
Lotten Almgren
Jerry Pettersson

Psykiatrisjuktsköterska
Kerstin Vikengren

Kurator

Titti Simm