Forskningskliniken PTC

Vi på Närhälsan Frölunda vårdcentral har påbörjat ett samarbete med forskningskliniken PTC, Primary Care Trial Center, en verksamhet inom Gothia Forum och Västra Götalandsregionen.

PTCs målsättning är att öka antalet kliniska forskningsstudier som bedrivs inom Närhälsan samt ta vara på alla patienters rätt att delta i forskning.

Vi vill därför att du som patient på Närhälsan Frölunda vårdcentral skall få tillgång till bästa möjliga vård. Därför har vi ett antal forskningsstudier som går ut på att testa nya behandlingsmetoder inom olika terapiområden. Det kan vara allt från läkemedel till sårförband. Vi ser forskning som en självklar del i att utveckla den vård vi erbjuder. 

Om du är intresserad och vill ha lite mer information om forskningsstudier som pågår hos oss kontakta:

Per Petersson (Forskningssjuksköterska, PTC)
0500-49 33 55
 

Margareta Sandberg (Sektionschef, PTC)
0702003625
 

uiqt|wBxmz5x5xm|mz{{wvH%vozmoqwv5{mxmz5x5xm|mz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBUizoizm|i5m5{ivljmzoH%vozmoqwv5{mUizoizm|i5m5{ivljmzoH%vozmoqwv5{m