Besök hos sjukgymnast

Vi samarbetar med Närhälsan Frölunda rehabmottagning. Det innebär att du kan träffa en fysioterapeut/sjukgymnast på vårdcentralen för ett första besök. Boka via vårdcentralens tidsbokning.

Läs mer på Närhälsan Frölunda rehabmottagning

Det behövs ingen remiss för att söka till sjukgymnast.