Vi som arbetar på vårdcentralen

Distriktsläkare

Specialister i allmänmedicin

Lars-Uno Andersson
Karin Weber
Henrik Åhsberg

ST-läkare

Linda Antonsson
Rolf-Göran Åström

Distriktsköterskor

Karin Gustafsson
Malin Carlson
Greta Sandström

Sjuksköterska

Anette Eliasson

Undersköterska

Eva-Karin Malmborg

Medicinska sekreterare

Susanne Bolin
Cecilia Ydrefalk

Psykoterapeut med KBT-inriktning

Henrik Kok

Rehabkoordinator

Gunilla Larsson
Telefon: 070 - 344 53 05

Kontorsvaktmästare / Kanslist

Henry Jaunupe