Läs mer om verksamheten

Akupunkturbehandling

För personer med speciella smärttillstånd finns möjlighet till behandling med akupunktur, för smärtlindring. Akupunkturbehandling inleds om behandlaren gör bedömningen att det är lämpligt.

Artrosskola

Artrosskolan vänder sig till personer med artros i höft, knä, händer eller andra leder. Artrosskolan bygger på BOA-konceptet (Bättre Omhändertagande av patienter med Artros) och omfattar bland annat information om sjukdomen, råd om träning, strategier för att hantera sin vardag samt information från patientorganisation.

Bostadsanpassning

Om man efter en skada eller sjukdom har ett bestående aktivitetshinder, som inte kan kompenseras med nytt sätt att utföra aktiviteten eller genom hjälpmedel, finns möjlighet att ansöka om bidrag för anpassning av bostaden. Intyg om anpassningsbehov skrivs av sakkunnig efter utredning. Göteborgs Stads Fastighetskontor handlägger sedan ansökan och beslutar om utbetalning av bostadsanpassningsbidrag.

Ergonomi

Personer som har svårt att klara sina dagliga aktiviteter på grund av smärta eller annat funktionshinder erbjuds ergonomisk träning och rådgivning.

Fysisk Aktivitet på Recept: FaR

Du som är i medicinskt behov av handledning för att börja träna kan få ett recept på fysisk aktivitet.

Graviditetsrelaterade besvär

Gravida med carpaltunnelbesvär erbjuds i ett tidigt skede omhändertagande. Syftet är att reducera besvär samt förebygga handkirurgiskt ingrepp.  Personen erbjuds ergonomisk rådgivning i dagliga aktiviteter, ödembehandling, individuellt träningsprogram, eventuell utprovning av hjälpmedel samt utprovning och ordination av ortoser.

Gravida med rygg- och bäckenbesvär. Utifrån en undersökning bedöms om det föreligger en bäckenled och/eller ryggproblematik. Därefter erhålls information, råd och träningsinstruktioner Syftet är att få kunskap i hur man kan påverka sina besvär i positiv riktning. Vi ger råd om hållning, viloställningar samt lämplig träning under graviditeten.

Handrehabilitering

Du som har ont i handen eller svårt att använda händerna kan få hjälp hos oss. Vi tar emot patienter med artros, artrit, inflammatoriska tillstånd, tendiniter, entrapmentsyndrom och handskador såsom perifera nerv- och fingerskador samt handledsfrakturer. Du får ett individuellt anpassat behandlingsprogram. I programmet kan det ingå styrketräning, rörelseträning, ergonomisk rådgivning, utprovning av stödskena (ortos) och eventuellt utprovning av hjälpmedel.

Hemträning

Du som har kapacitet att klara självträning hemma erbjuds konsultation om lämpliga övningar och får ofta med dig ett träningsprogram att göra på egen hand

Hjälpmedelsförskrivning

Hjälpmedel kan förskrivas till personer med aktivitets- och funktionshinder. Syftet är att kompensera förlorad funktion samt att öka aktivitetsförmågan. Syftet kan också vara en preventiv åtgärd till exempel genom att ett utprovat hjälpmedel kan minska belastning på svaga leder eller minska risker i samband med aktivitet. Man kommer till mottagningen för en bedömning och vid behov ordineras hjälpmedel.

Höft/knä-information

Personer som väntar på höft- eller knäplastikoperation kan erbjudas information om förflyttningsteknik samt få genomgång av regimer och träningsprogram, förutsatt att man hör av sig i god tid innan operation. Genom att träna programmet före operation, kan det kännas lättare att komma igång med träningen postoperativt. Vid behov görs även utprovning av lämpliga hjälpmedel.

Höftplastikrehabilitering

Efter operation kan man behöva ytterligare postoperativ träning för att träna styrka, förflyttning- och gångteknik. Detta erbjuds efter bedömning.

Individuell behandling

För att du ska få den hjälp du behöver kan vi skräddarsy behandlingen utefter dina behov. Vi formulerar tillsammans ett mål för behandlingen och använder detta för att utvärdera behandlingseffekten.

Kroppsmedvetandeträning (KMT)

Denna träning riktar sig till personer med spänningsrelaterade problem av olika slag; stress- och utbrändhetsreaktioner, ångest, långvarig värkproblematik i framför allt rygg och nacke. Syftet med KMT är att öka medvetenheten om kroppens rörelsemönster och signaler på obalans, samt att hitta en bättre balans och en större avspänning och stabilitet i både vila och rörelse

McKenziemetoden

Mekanisk Diagnostik och Terapi är även känt som McKenziemetoden. Den kännetecknas bland annat av att upprepade rörelser, utförda av dig, används som del i en noggrann undersökning som syftar till att komma fram till de aktuella besvärens orsak. Efter vad som framkommit vid undersökningen används vanligtvis upprepade rörelser som behandling.

Du är delaktig i behandlingen och lär sig att själv hantera sina besvär. Vid behov kan terapeuten komplettera med manuella tekniker för att öka effekten av övningarna.

Nack- och ryggbehandling

Behandling ges till personer med akuta eller långvariga nack- och ryggbesvär, i syfte att minska smärta, förbättra rörlighet, styrka och funktion samt förebygga återfall. Efter bedömning av dina besvär väljs lämplig åtgärd. Vi kan erbjuda individuell behandling såsom exempelvis McKenziemetoden, MTT, akupunktur, TENS, ultraljud, värme och kyla.

Neurologisk rehabilitering

Hos oss får neurologiskt skadade personer träning utifrån individuella behov, i syfte att till exempel förbättra motorik, rörlighet, gångfunktion och balans. Utprovning/tillverkning av ortos samt hjälpmedel kan bli aktuellt. Vi fokuserar även träningen utifrån behov gällande att förbättra sin förmåga att klara dagliga aktiviteter. Här ingår även stroke-rehabilitering.

Ortosutprovning

Personer med kronisk ledsjukdom, diabetes, kärlsjukdom, neurologisk sjukdom, seninflammation, fraktur och posttraumatiska tillstånd får lämplig arm/handortos utprovad. Ortoser används vid stabilisering av leder och som smärtlindring. Personer med andra medicinska besvär får råd om lämplig ortos samt information om inköpsställen. 

TENS-behandling

Transkutan Elektrisk Nervstimulering används framför allt i smärtlindrande syfte, som en del i behandling för att uppnå en förbättrad funktionsnivå.

Ont?

Nyheter från Närhälsan

1177 Vårdguiden

Enheten ingår i Vårdval Rehab i Västra Götalandsregionen. Det innebär att du som patient själv kan välja vilken rehabiliteringsenhet du vill vända dig till. Läs mer nedan om vilka rehabiliteringsenheter som är valbara.