Barn- och ungas psykiska hälsa

Vi är ett team av psykologer, socionom och familjebehandlare som finns till för psykologiskt stöd till barn unga, 7 – 18 år och deras familjer.

Vi erbjuder kortare, och i tid, avgränsade insatser med:

-          Olika former av föräldrastöd till dig som upplever att du behöver rusta dig extra mycket i föräldrarollen. Du som har barn med särskilda psykologiska utmaningar ges möjlighet till anpassad utbildning tillsammans med andra föräldrar i samma situation

 

-          Stöd, handfasta råd och behandling till de familjer som upplever sig behöva hjälp till struktur och förhållningssätt mellan familjemedlemmarna för att förebygga konflikter och andra bekymmer.

 

-          Vi kan ge stöd i kontakten med ex. skolan för att barn med särskilda psykologiska utmaningar ska få det så bra som möjligt.

 

-          Vi erbjuder individuellt samtalsstöd för barn och unga som behöver det.

Alla kan söka sig hit och man behöver inte vara listad på Guldvingen vårdcentral men du ska helst ha varit i kontakt med din ordinarie vårdcentral för en bedömning innan du tar steget till oss.

Vår telefon är öppen så mycket som möjligt men teamet är inte fullbemannat förrän 1 mars, du kan lämna meddelande så försöker vi ringa upp så snart vi kan.

Du kan även nå oss via 1177/mina vårdkontakter

Vårt telefonnummer: 0703-252368