Diabetesteam

Diabetesteamet består av läkare, diabetessköterska, dietist, fotvårdsterapeut.

Varje år brukar vi bjuda in till Diabetesskola där du får lära dig hantera din sjukdom,få kunskap och förstå sambanden som påverkar din sjukdom förebygga komplikationer, få ett liv med hög livskvalitet.

Vill du ha kontakt eller boka tid ring 0551 - 28307 onsdag och torsdag kl 10.15-11.00.