Läs mer om våra mottagningar

Astma- och allergimottagning

Här finns en specialutbildad astmasköterska. Vi utreder, följer upp och behandlar dig som har astma, KOL eller allergi. Lungfunktionsundersökningar och allergitester utförs.

Diabetesmottagning

Diabetessköterskan, som har nära samarbete med läkarna, erbjuder information för ökad kunskap om din sjukdom, råd om livsstilsförändringar, uppföljning av behandling och förskrivning av diabeteshjälpmedel.

Telefontid måndag-torsdag 13.15-13.45, telefon 010-4733716

Samtalsmottagning

Här arbetar psykolog och kurator bl a med KBT (Kognitiv beteende terapi). Vi tar emot dig som remitterats av läkare i samband med en livskris, ångest eller depression.