Vad kan du få hjälp med?

Våra arbetsterapeuter tar emot patienter i alla åldrar och kan bland annat erbjuda hjälp med:

 • Artrosskola för handbesvär
 • Handrehabilitering och utprovning av ortoser
 • Ergonomi
 • Graviditetsrelaterade besvär
 • Bostadsanpassning
 • Hembesök
 • Hjälpmedelsutprovning
 • Aktivitetsbedömning/funktionsbedömning  
 • Stress- och smärtproblematik
 • Aktivitetsbalans
 • Fysisk aktivitet på recept(FaR) och livsstilssamtal

 

Vår sjukgymnaster/fysioterapeuter tar emot patienter i alla åldrar och kan bland annat erbjuda hjälp med:

 • Besvär från muskler, leder och nerver ex OMT, OMI, MDT(McKenzie)
 • Utprovning av individuellt träningsprogram
 • Ledbesvär ex artros eller reumatisk sjukdom
 • Artrosskola för höft och knäartros
 • Inför och efter en operation
 • Idrottsskador
 • Graviditetsrelaterade besvär
 • Huvudvärk
 • Yrsel och balansrubbningar
 • Stress- och smärtproblematik
 • Kroppsmedvetandeträning och avspänning
 • Smärtlindring ex akupunktur och TENS
 • Neurologisk rehabilitering ex stroke, parkinson, MS
 • Fysisk aktivitet vid hjärtbesvär
 • Fysisk aktivitet och andningsträning vid lungbesvär ex astma eller KOL
 • Fysisk aktivitet på recept(FaR) och livsstilssamtal
 • Fysisk aktivitet vid psykiska besvär ex depression och ångest
 • Ergonomi
 • Hjälpmedelsutprovning ex rullator, kryckor mm
 • Funktionsbedömningar