Läs mer om våra mottagningar

För rådgivning och tidsbokning till våra mottagningar ring 0513 - 177 20 med undantag av tidsbokning till vårt laboratorium för ordinerad provtagning, se nedan.

Astma- och KOL-mottagning

På asta- och KOL-mottagningen kan du bland annat få göra ett lungfunktionstest som läkare ordinerat, med årskontroller och uppföljningar.

Diabetesmottagning

Distriktsläkarmottagning

Distriktssköterskemottagning

När det gäller t ex blodtrycksmätning, injektioner och såromläggningar så kan du även boka tid via webbtidbokningen.

Inkontinensmottagning

Provtagning

Om du blivit ordinerad provtagning av din läkare är du välkommen att ringa provtagningen för tidsbokning, 0513 - 177 35.
Du som är Waranbehandlad och skall ta PK-prov är välkommen utan tidsbeställning måndag - fredag 09.00 - 11.30.

Psykologmottagning

Vår psykolog arbetar med bedömning av psykisk ohälsa, korttidspsykoterapi, konsultation och rådgivning. Psykologen har samverkan med andra vårdgivare och verksamheter.

Vaccinationsmottagning

Vi har tidsbeställd vaccinationsmottagning. Ring för råd och tidsbokning minst 6 veckor före planerad avresa så att vaccinationerna hinner bli klara i tid. Kostnad för vaccinet tas ut.
Mer information om vaccination samt allmänna råd inför resan, läs på 1177.se