Fysioterapi/Sjukgymnastik

Vi har en hög kompetens inom olika områden, för både akuta och långvariga muskel- och ledbesvär, om du har besvär med stress, smärta eller om du vill komma igång med fysisk aktivitet. Fysioterapeut/Sjukgymnaster jobbar med rörelse, funktion samt träning och ser till hela kroppen. Vi erbjuder olika behandlingsformer som träning, smärtlindring (till exempel akupunktur eller TENS), avspänning, mobilisering och manipulation av led.

Vi arbetar i team i de fall du behöver insatser från flera yrkeskategorier. Teamens sammansättning varierar men kan bestå av arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast, kurator, dietist eller läkare.

Fysisk aktivitet 
Oavsett om dina besvär är långvariga, kommit som en akut skada eller om du har opererats, får du råd och stöttning i din rehabilitering. Ditt träningsprogram individanpassas efter dina behov.  Det är viktigt att du är delaktig och aktiv i din behandling oberoende om du tränar i bassäng, gym eller hemma.

Långvarig smärta och/eller stress
För att minska/hantera långvarig smärta och stress erbjuds du råd och stöd antingen individuellt eller i grupp. 

Neurologiska sjukdomar 
Har du stroke, MS, Parkinson eller någon annan neurologisk sjukdom kan du behöva träning eller andra insatser. Du kan också behöva hjälpmedel för att klara av din vardag. Ibland behövs en bostadsanpassning och ofta information till närstående/hemtjänstpersonal. 

Aktivitets- och funktionsbedömningar
Efter remiss från läkare gör arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast bedömning av patientens aktivitets- och funktionsförmåga som underlag till läkarens egen bedömning t ex inför sjukskrivning.

Tjänsten är tyvärr inte åtkomlig